Aktualności

(KC) POTAS WĘGIEL, czyli warsztat o relacjach


W relac­jach z inny­mi kieru­jesz się sercem czy rozumem? Masz szósty zmysł do poz­nawa­nia ludzi czy raczej opierasz się na pię­ciu? Dlaczego przy jed­nej oso­bie czu­jesz się swo­bod­nie, przy innej zabawnie a ktoś Cię krępu­je? Czy ist­nieje jakaś wskazówka na zbu­dowanie bliskiej relacji? Zas­tanówmy się nad tym wspól­nie już 08 mar­ca 2022.

Data:  08.03.2022 godz. 10:00–15:00
Link: http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/kalendarz-warsztatow/

  • Opublikowano: 14 lutego 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP