Aktualności

Wypalenia zawodowe i rozwój pracowników


Zaprasza­my pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych oraz nauczy­cieli aka­demic­kich na warsz­tat „Wypale­nie zawodowe i rozwój pra­cown­ików”. Zarez­er­wuj sobie czas 30 mar­ca 2022 w godz. 09:30–15:30 i pod­nieść swój poziom satys­fakcji z pra­cy zawodowej.

http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/kalendarz-warsztatow/

 

  • Opublikowano: 9 marca 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP