Aktualności

Warsztat “Kompas wartości”


Nie ma nic ważniejszego niż wartoś­ci, który­mi się kieru­jesz. “Kom­pas wartoś­ci” to warsz­tat, na którym zajmiesz się różny­mi obszara­mi swo­jego życia w opar­ciu o narzędzia coachin­gowe. Na warszta­cie m.in.:

  • Gdzie Cię prowadzi Twój kom­pas? – o hier­ar­chii wartoś­ci i tym co ważne,
  •  Kiedy kom­pas jest w uży­ciu? – co deklaru­jesz, a jak postępu­jesz,
  •  Czy kom­pas dobrze dzi­ała? – jak wyglą­da Two­je koło życia i koło wartoś­ci,
  •  Jak posługi­wać się kom­pasem? – co zro­bić, aby real­i­zować plany w opar­ciu o wartoś­ci.

Rozłożymy wartoś­ci na czyn­ni­ki pier­wsze, po to aby po chwili ułożyć konkret­ny i real­ny plan dzi­ała­nia.

ZAPISY: https://abk.umed.pl/szkolenia…/kalendarz-warsztatow/

  • Opublikowano: 7 marca 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP