Aktualności

Warsztat „W drodze do celu”


“- Czy nie mógł­by pan mnie poin­for­mować, którędy powin­nam pójść? – mówiła dalej.
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd prag­nęłabyś zajść – odparł Kot-Dzi­wak.
– Właś­ci­wie wszys­tko mi jed­no.
– W takim razie również wszys­tko jed­no, którędy pójdziesz.
– Chci­ałabym tylko dostać się dokądś – dodała Alic­ja w formie wyjaśnienia.
– Ach, na pewno tam się dosta­niesz, jeśli tylko będziesz szła dość dłu­go.”
Lewis Car­roll – Alic­ja w Krainie Czarów

Czy codzi­enne decyz­je, pode­j­mowane bez określonego celu do którego dążymy, mogą nas zaprowadz­ić tam gdzie prowadzą nasze życiowe prag­nienia? Czy może dotrze­my tam gdzie zaprowadzą nas nasze chwilowe zach­cian­ki? Bo to, że gdzieś nas zaprowadzą jest pewne i o to nie trze­ba się martwić. Jeżeli twoim celem będzie dojś­cie „dokądś” to wystar­czy, że będziesz szedł wystar­cza­ją­co dłu­go, a na pewno tam dotrzesz.

Nasze cele i wybo­ry są różne: od rzu­ca­nia nałogów, bliższych i dal­szych wyjazdów, po przeprowadz­ki i plany usamodziel­nienia się. Są też wyzwa­nia do osiąg­nię­cia związane z nauką i roz­wo­jem: napisanie prac i ich obrona, pozyskanie zatrud­nienia. Niek­tóre z nich wiążą się z dban­iem o siebie: zad­ban­iem o kondy­cję, zrzuce­nie wagi, czy pracą nad swoim związkiem.

Warsz­tat „W drodze do celu” doty­czy planowa­nia i osią­ga­nia założonych celów. Zostaną omówione na nim sposo­by wyz­nacza­nia celu i narzędzia, dzię­ki którym będzie możli­wa ich real­iza­c­ja.

Kiedy i gdzie: 3.02.2022 r. (15–18.00), CDUM

Zapisy: http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/kalendarz-warsztatow/

  • Opublikowano: 24 stycznia 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP