Aktualności

Zapraszamy na cykl wykładów NOWE METODY LECZENIA PACJENTÓW W KLINICE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ


Szanowni Państ­wo,

Klini­ka Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi serdecznie zaprasza na cykl wykładów pt. NOWE METODY LECZENIA PACJENTÓW W KLINICE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ.

Wszys­tkie prezen­tac­je dostęp­ne będą na stron­ie https://www.facebook.com/Kardiolodz
Miały one swo­ją pre­mierę pod­czas majowej kon­fer­encji Klini­ki AS KIER — ARYTMIA SERCA, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA (www.askier.kardiolodz.pl)
W pier­wszym odcinku Pan dr Kon­rad Masiarek opowiadał o zab­ie­gach na tęt­ni­cach wień­cowych ze wspo­ma­ganiem krąże­nia pom­pą Impel­la (https://www.facebook.com/Kardiolodz/videos/868609924008550)

W drugiej częś­ci prezen­towal­iśmy wykład Pan dr. Tomasz Kuce­jko nt Implan­tacji miniatur­owego, bezelek­trodowego sty­mu­la­to­ra ser­ca Micra (https://www.facebook.com/Kardiolodz/videos/499382348070608)
W najbliższy poniedzi­ałek (31.05)  dr Tomasz Górnik przy­bliży tem­atykę rotablacji w posz­erza­niu zwężeń w tęt­ni­cach wień­cowych.

Mamy nadzieję, że nasza mini-seria przy­pad­nie Państ­wu do gus­tu.
Zachę­camy do zapoz­na­nia się z mate­ri­ała­mi.

Prof. Andrzej Lubińs­ki
Klini­ka Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca USK im. WAM

  • Opublikowano: 27 maja 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP