Aktualności

Zapraszamy na wykład prof. Irvinga Weissmana w ramach Copernicus Festival


Szanowni Państ­wo,

W środę, 7 październi­ka, w ramach Coper­ni­cus Fes­ti­val wykład pt: „Stem cells and the future of human­i­ty” wygłosi prof. Irv­ing Weiss­man, wybit­ny badacz komórek macierzystych, z Uni­w­er­syte­tu Stan­for­da.

Infor­ma­c­je o wykładzie i dyskusji po nim, którą poprowadzi dr Krzysztof Szade z Zakładu Biotech­nologii Medy­cznej Wydzi­ału Bio­chemii, Biofizy­ki i Biotech­nologii UJ, dostęp­ne: https://copernicusfestival.com/event/wyklad-irving-weissman-stem-cells-and-the-future-of-humanity/

  • Opublikowano: 29 września 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP