Aktualności

Konferencji w sprawie przyszłości Europy


Zapraszamy społeczność akademicką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do wzięcia udziału w międzynarodowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest to seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom całej Europy podzielenie się pomysłami i pomogą kształtować naszą wspólną przyszłość. Swój głos można zabrać pod adresem: https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_pl

Konferencja ma stanowić forum debaty na temat na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską, a jej głównym narzędziem jest platforma cyfrowa, dostępna pod adresem https://futureu.europa.eu/. Na wspomnianej powyżej platformie będzie można znaleźć informacje o pracach prowadzonych ramach Konferencji. Platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi zainteresowanym podmiotom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:

1) zmiany klimatu i środowisko;
2) zdrowie;
3) zatrudnienie i gospodarka;
4) transformacja cyfrowa;
5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
6) migracje;
7) edukacja, kultura, młodzież i sport;
8) międzynarodowa rola UE;
9) demokracja europejska;
10) inne.

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń paneuropejskich takich, jak: sesje plenarne Konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości UE, który ma zostać przedstawiony wiosną 2022 r. Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

  • Opublikowano: 21 maja 2021
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!