Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”


W dniach 27-28.06.2019 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”, podczas której doktoranci realizujący tok kształcenia w ramach Projektu „InterDoktorMen  – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I027/16-00) zaprezentowali swoje referaty.

Konferencja była poświęcona przedstawieniu i omówieniu osiągnięć, wyników badań w zakresie poprawy i rozwoju systemów w różnych obszarach zdrowia oraz opieki zdrowotnej. Organizatorem konferencji była Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, a współorganizatorami Zakład Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami konferencji zostali: UNICEF, Prometriq. W Konferencji czynny udział brało 7 pracowników Zakładu Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia, którzy jednocześnie wspierają rozwój naukowy doktorantów. Swoje wystąpienia mieli zarówno w sesji plenarnej, jak również w sesjach indywidualnych. Oprócz czynnego udziału, prof. Michał Marczak – Kierownik Zakładu Zarządzania i Logistyki przewodniczył dwóm sesjom konferencyjnym. Ponadto udział wzięli również profesorowie wizytujący z zagranicy oraz 10 członków zespołu InterDoktorMen spoza zakładu i współpracowników (w tym 5 profesorów) z 14 wystąpieniami sesyjnymi. Odbyło się 11 referatów doktorantów (włączając współautorstwo było to 15 osób z grupy doktorantów oraz 4 osoby z kadry). Łącznie zaangażowało się 35 osób ze strony zespołu.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia, w sesji „Medycyna i epidemiologia/Medicine and epidemiology”, wystąpienia mieli: Olga Barszczewska z referatem, pt. „Biosimilars in the French and Polish system: Reimbursement and Access”,  Zofia Maria Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska: „Epidemiology of Clostridium difficile infection”, Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska: „Klebsiella pneumoniae New Delhi –
a superbug in Polish hospitals” oraz panie Małgorzata Timler i Ewa Kaniecka, które przygotowały wystąpienie nt. „Knowledge, practice and attitudes regarding hand hygiene and the disinfection of selected equipment among medical Staff”.

W sesji „Nowoczesne technologie w opiece zdrowotnej/Modern technologies
in healthcare”, brał udział pan Jakub Ratajczak z referatem, pt. „Accessibility, efficiency and cost-effectiveness of robotic surgery”, którego wystąpienie zostało wyróżnione przez Komitet Naukowy Konferencji. Pierwszy dzień Konferencji zakończył się uroczystą kolacją
w Pałacu Poznańskiego.

W dniu następnym doktoranci projektu InterDoktorMen mieli kolejne wystąpienia w sesjach doktoranckich: Roman Załuska i Marcin Bobruk ­­­­z publikacją „Analysis of clinical and economic effectiveness of Coordinated Specialist Care for patients after myocardial infarction (KOS-infarction)”, Klaudia Migas z referatem pt. „Profitability of dental services in Poland”, Kamila Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz z pracą: „Corporate social responsibility of enterprises in the health care sector – analysis of the concept, scope of implementation and proposal for measuring effectiveness”, Daniel Wójcik z „Effectiveness of screening for detecting mild cognitive impairment (MCI) and dementia” oraz panie Karolina Kamecka i Adamina Kaczorowska z prezentacją pt. „Analysis of the applicability of innovative technologies in telemedicine after total hip arthroplasty in Poland”.

Po Konferencji, w sobotę, obyło się seminarium przygotowane specjalnie dla doktorantów studiów dla menedżerów ochrony zdrowia na UMED, które prowadzili prof. Per Engelseth oraz dr Anastasius Moumtzoglou. Tematy poruszane podczas seminarium to: publikacja naukowa, jak są oceniane artykuły w czasopismach przez recenzentów, jak z sukcesem opublikować wyniki badań oraz zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

 

  • Opublikowano: 5 lipca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!