Aktualności

Nagroda specjalna dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną opublikowaną w 2020 roku


Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną opublikowaną w 2020 roku. Tryb oraz warunki ubiegania się o tę nagrodę  określa Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rektora dla młodego nauczyciela akademickiego za wybitne osiągnięcie w postaci publikacji oryginalnej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.

  1. Za wybitne osiągnięcie uznaje się pracę oryginalną, która:
    1)      została opublikowana w czasopiśmie, którego punktacja wynosi co najmniej 140 według wykazu czasopism naukowych, który został opublikowany w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, przy czym zgłoszony do nagrody młody naukowiec musi być pierwszym autorem;
    2)      była wykonana w całości w Uniwersytecie lub we współpracy z inną instytucją naukową, ale z dominującą rolą jednostki Uniwersytetu, co oznacza, że zarówno pierwszy, jak i ostatni autor korespondencyjny są pracownikami Uniwersytetu.
  2. Do pracy oryginalnej nie zalicza się publikacji z dwoma lub większą liczbą równorzędnych pierwszych autorów.

Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej dla młodego nauczyciela akademickiego, przygotowany zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, wraz z kopią publikacji oryginalniej należy składać do 31 stycznia każdego roku do Centrum Wsparcia Nauki (e-mail: nauka.cwn@umed.lodz.pl). Wniosek może być przesłany w postaci skanu z podpisem odręcznym albo podpisany elektronicznie.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki
Mgr Joanna Włodarczyk
nauka.cwn@umed.lodz.pl

W treści wiadomości proszę wpisać „nagroda specjalna – imię i nazwisko”
tel. 506 209 336

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rektora dla młodego nauczyciela akademickiego za wybitne osiągnięcie w postaci publikacji oryginalnej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.
  2. WNIOSEK o przyznanie nagrody specjalnej dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną
  • Opublikowano: 4 stycznia 2021
Podziel się na:
Tagi: ,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!