Aktualności

Odkryj z nami UMED! Warsztaty integracyjne dla osób przyjętych na I rok studiów


Pier­wszy dzień na stu­di­ach, niez­nane twarze, niez­nane kory­tarze, dużo pytań i niewiadomych. Nie musi tak być! Odkryj z nami UMED. Zaprasza­my Cię na warsz­taty inte­gra­cyjne na których:

  • poz­nasz ludzi ze swo­jego kierunku
  • dowiesz się o możli­woś­ci­ach jakie stwarza dla Ciebie UMED
  • spędzisz czas w wyjątkowej atmos­ferze z nowy­mi zna­jomy­mi

Warsz­taty są bezpłatne. Odby­wa­ją się w godz. 10:00–15:00 zarówno online jak i stacjonarnie w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego (CDUM)!

Har­mono­gram spotkań:

20.09 — poniedzi­ałek - warsz­taty on-line
21.09 — wtorek — warsz­taty on-line
22.09 — śro­da — warsz­taty stacjonarne w CDUM
23.09 — czwartek — warsz­taty stacjonarne w CDUM
25.09 — piątek — warsz­taty stacjonarne w CDUM
27.09 — poniedzi­ałek - warsz­taty on-line i warsz­taty stacjonarne w CDUM
28.09 — wtorek — warsz­taty on-line i warsz­taty stacjonarne w CDUM
29.09 — śro­da — warsz­taty stacjonarne w CDUM
30.10 — czwartek — warsz­taty stacjonarne w CDUM
01.10 — piątek — warsz­taty stacjonarne w CDUM

Wybierz jeden z ter­minów i zapisz się na: http://abk.umed.pl/studenci/warsztaty-szkolenia/kalendarz-warsztatow/

  • Opublikowano: 5 sierpnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP