Aktualności

Podpisano umowę na remont generalny i przebudowę domu studenckiego przy ul. Mazowieckiej


Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firma Erbud Operations podpisały umowę na remont generalny i przebudowę domu studenckiego przy ul. Mazowieckiej.

Remont domu studenckiego jest kontynuacją strategii uczelni w zakresie poprawy standardów bytowych studentów oraz poprawy jakości infrastruktury, a zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 oraz zapotrzebowania na energię. Projekt wpisuję się w politykę zrównoważonego rozwoju uczelni EcoUMED.

Zakres projektu obejmuje:

  • wytworzenie nowych przestrzeni funkcjonalnych w obiekcie – moduły mieszkalne wraz z aneksami kuchennymi
  • zastosowanie nowoczesnych instalacji: teletechnicznych i systemów zarządzania mediami budynku, wentylacji mechanicznej, instalacji wykrywania i sygnalizowania pożaru,
  • stworzenie strefy relaksu: świetlica, siłownia, sala fitness,
  • instalację kontroli dostępu dla budynku,
  • instalację monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
  • dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (wykonanie zewnętrznej pochylni, przebudowanie szybów windowych wraz z montażem nowych dźwigów osobowych),
  • zagospodarowanie zewnętrzne budynku – stworzenie multifunkcjonalne boiska do koszykówki oraz siatkówki oraz stref relaksu,
  • dostosowanie obiektu do obecnych wymagań technicznych oraz obowiązujących przepisów pożarowych.

Koszt prac budowlanych: 62 mln zł

Termin realizacji : XI 2019 – V 2021r.

Obecnie spółka Erbud – jako lider konsorcjum – kończy budowę zespołu poradni specjalistycznych oraz serwerowni w budynku Centrum Kliniczno -Dydaktycznego.

  • Opublikowano: 19 listopada 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!