Aktualności

Podsumowanie 2022 roku w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Miniony rok upłynął przede wszystkim pod znakiem nadziei, że po prawie dwóch latach pandemii i związanych z nią ograniczeń będzie można w pełni powrócić do przedpandemicznej rzeczywistości. W 2022 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi uruchomił kilka strategicznych inwestycji, rozpoczął kolejne prace budowlane w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego oraz świętował swoje 20-te urodziny. Był to czas obfitujący w sukcesy i wyjątkowe wydarzenia. Przed społecznością akademicką pojawiły się nowe wyzwania – jednym z najtrudniejszych okazała się zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej długoterminowe konsekwencje.

Poza oczywistymi akcjami pomocowymi, w które zaangażowani byli pracownicy i studenci uczelni (zbiórka darów rzeczowych, udostępnianie mieszkań / hostelu, organizacja kursów języka polskiego), pomoc uczelni skupiła się na wsparciu chorych onkologicznie dzieci z Ukrainy. Dzięki zespołowi Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii, kierowanej przez prof. Wojciecha Młynarskiego oraz partnerom z Polski (PTOHD, Fundacja Herosi) i zagranicy (St. Jude Children’s Research Hospital), ewakuowano ponad 800 dzieci z chorobą nowotworową z terenów wojennych, z czego 200 małych pacjentów trafiło do polskich klinik. Studenci i pracownicy uczelni, jako wolontariusze, obsługiwali m.in. infolinię dla lekarzy i rodziców z Ukrainy, udzielając informacji na temat możliwości transportu i leczenia w Polsce.

Nowo otwarte inwestycje

W marcu odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wraz z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie uczelni i szpitali klinicznych w realizacji badań klinicznych. Na realizację tego przedsięwzięcia uczelnia pozyskała środki finansowe z Agencji Badań Medycznych w wysokości 11 mln zł.

Z końcem kwietnia w uczelni uruchomiono także nowoczesny zespół laboratoriów BRaIn w ramach projektu – Badania, Rozwój, Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji (63,3 mln zł). Do dyspozycji użytkowników oddano zarówno specjalistyczne laboratoria: Analiz Związków Pochodzenia Naturalnego, Badań Metabolomicznych, Diagnostyki Molekularnej, Hodowli Komórkowych, jak również laboratoria do okresowego wykorzystania przez zespoły badawcze, zawiązujące się na potrzeby projektowe.

Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB to kolejna inwestycja w kampusie CKD, którą uruchomiono w 2022 r. (wartość projektu 75 mln zł). MOLecoLAB stanowi zespół najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych, których głównym celem jest efektywne wspieranie procesów komercjalizacji nauki i działalności B+R uczelni. Nowa infrastruktura badawcza ma za zadanie wspierać naukowców w realizacji interdyscyplinarnych projektów o charakterze aplikacyjnym. Jej dodatkowym, olbrzymim atutem są zastosowane technologie – przyjazne środowisku, ale także znacznie obniżające koszty eksploatacji budynku.

Rok 2022 r. to także nowe projekty inwestycyjne. We wrześniu uczelnia podpisała umowę z generalnym wykonawcą na budowę Radioterapii w ramach drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. W niezależnym budynku połączonym ze szpitalem naziemną kładką i podziemnym korytarzem, ulokowane zostanie nowoczesne centrum diagnostyki obrazowej oraz ośrodek radioterapii, w którym leczeni będą pacjenci onkologiczni.

Rankingi – awanse i udane debiuty

Uniwersytet Medyczny w Łodzi od wielu lat należy do grona najlepiej ocenianych uczelni publicznych w  kraju, a z roku na rok pnie się coraz wyżej w ogólnopolskich rankingach. Jednak rok 2022 okazał się dla UMED-u przełomowy. Uczelnia po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Uczelni Akademickich w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, zajmując 9. miejsce oraz po raz kolejny została liderem rankingu pod względem efektywności naukowej, wyprzedzając uczelnie medyczne ze Szczecina i Gdańska.

UMED to także uczelnia o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, co znalazło odzwierciedlenie w międzynarodowych rankingach. W klasyfikacji Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022 Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął 2. miejsce wśród polskich uczelni medycznych i awansował z czwartej (301-400) do trzeciej setki (201-300) w dziedzinie medycyna kliniczna. Uczelnia zajęła także 1. miejsce w dziedzinie immunologii oraz 2. miejsce w dziedzinie medycyny wśród polskich uczelni sklasyfikowanych w rankingu TOP Universities Research.com, a w rankingu Times Higher Education World University Ranking 2023 – THE WUR 2023 zadebiutowała, zajmując 3. pozycję wśród 32 sklasyfikowanych uczelni z Polski.

20 lat minęło… – urodziny UMED-u

W 2022 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi świętował swoje 20-lecie. Obchody jubileuszu zainicjowano w rocznicę uchwalenia przez sejm ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej), tj. 27 lipca. W październiku odbył się urodzinowy koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczono na wsparcie psychiatrii dziecięcej. Zagrał zespół Raz, Dwa, Trzy. Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu było grudniowe, uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego uhonorowano byłych rektorów i prorektorów oraz zasłużonych pracowników uczelni.

Nowe inicjatywy

W roku 2022 uczelnia nie tylko realizowała kolejne edycje dobrze już znanych inicjatyw, ale także angażowała się w zupełnie nowe przedsięwzięcia. Jednym z nich było listopadowe podpisanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy między łódzkimi uczelniami publicznymi w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego.

Dowodem na ścisłą współpracę z uczelniami publicznymi z Łodzi był m.in. zorganizowany po raz pierwszy przez Akademickie Biuro Karier, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz Politechniką Łódzką, hackathon „HAcK na Zdrowie”  – sprint projektowo-szkoleniowy, podczas którego uczestnicy, pracując w interdyscyplinarnych zespołach, tworzą innowacyjne rozwiązania, odpowiadające potrzebom społecznym zdefiniowanym przez zaprzyjaźnione firmy i lokalnych przedsiębiorców. Także po raz pierwszy rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznali nagrody za najlepsze wspólne publikacje naukowe.

Sukcesy indywidulane i zespołowe

W ubiegłym roku tradycyjnie studenci i pracownicy „pobiegli z pomocą” – tym razem dla transplantologii, w ramach VI edycji biegu charytatywnego organizowanego we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas uroczystej, grudniowej gali Samorząd Studentów i władze uczelni nagrodziły najlepszych nauczycieli akademickich.

Podsumowując ubiegły rok, nie sposób nie wspomnieć także o niektórych indywidualnych sukcesach pracowników uczelni. Prof. dr hab. Jakub Fichna, kierownik Zakładu Biochemii, został laureatem Fulbright Senior Award 2022-23, dr Marcin Braun współtworzył publikację opublikowaną w „Nature”, dr hab. Łukasz Olewnik otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, a prof. Jolanta Zawilska, prof. Wojciech Fendler i dr Konrad Stawiski nagrody Ministra Zdrowia.

Nie zabrakło też sukcesów zespołowych. Uczelniany klub AZS UMED po raz kolejny okazał się najlepszym AZS-em wśród uczelni medycznych i zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej,  wyprzedzając niektóre akademie wychowania fizycznego. Powodów do dumy przysporzył nam również uniwersytecki chór, który zdobył Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Chorus Inside Croatia” oraz 44. Międzynarodowym Festiwalu Chóralny „Chorus Inside Advent”.

Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które odnieśliśmy, wydarzeń i konferencji, które zorganizowaliśmy czy projektów, które w minionym roku pozyskaliśmy. Przygotowane podsumowanie to jedynie mały wycinek tego, co działo się w uczelni, który ma nam przypomnieć, że obok trudnych chwil rok 2022 był pełen radosnych i wzniosłych wydarzeń.

Życzymy sobie i Państwu, aby nowy – 2023 rok – był spokojniejszy, ale nie mniej udany i owocny.

  • Opublikowano: 12 stycznia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP