Aktualności

Prof. Maciej Kupczyk Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


Miło nam poinformować, że funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2021-2024 objął prof. Maciej Kupczyk.

Prof. Kupczyk ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi (w 2001 r.) oraz studia podyplomowe „Zarządzanie służbą zdrowia z elementami techniki medycznej” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2008 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2012 r. – w alergologii. Jest pracownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zainteresowania naukowe nowego Prezydenta PTA obejmują m.in. fizjologię układu oddechowego oraz alergie oddechowe (ich podłoże zapalne, diagnostykę, farmako- i immunoterapię). Prowadził badania nad prowokacją donosową aspiryną lizynową oraz immunologicznymi mechanizmami powstawania alergii (rozprawa doktorska z 2006 r.: ,,Prowokacja donosowa aspiryną lizynową jako metoda diagnostyki nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i oceny mechanizmów przewlekłego zapalenia eozynofilowego w błonie śluzowej nosa”), a także mechanizmami, diagnostyką i terapią astmy ciężkiej (rozprawa habilitacyjna z 2014 r. „Fenotypy astmy ciężkiej w praktyce klinicznej”).

Prof. Maciej Kupczyk jest wieloletnim Członkiem Towarzystwa, pełnił wiele stanowisk w ramach Oddziału Łódzkiego oraz Zarządu Głównego PTA, zaś w 2018 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów został wybrany Prezydentem-Elektem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

  • Opublikowano: 28 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP