Aktualności

Sztuczna inteligencja w służbie człowieka


W dniach 6-7 lipca 2020 r. odbyła się druga edycja konferencji naukowej  „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”, podczas której referaty zaprezentowali pracownicy Zakładu Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia i doktoranci realizujący tok kształcenia w ramach Projektu „InterDoktorMen  – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (nr POWR.03.02.00-00-I027/16-00) .

Tematem przewodnim tegorocznej edycji IHHC 2020 (on-line) było przedstawienie i omówienie rezultatów interdyscyplinarnych badań dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych obszarach zdrowia i opieki zdrowotnej, a także z uwzględnieniem e-zdrowia, e-zdrowia, telemedycyny.

Celem konferencji było:

 • prezentacja i ocena działań w zakresie e-zdrowia, e-zdrowia, telemedycyny i sztucznej inteligencji;
 • integracja środowiska specjalistów zajmujących się ekonometrią, statystyką i badaniami operacyjnymi w ochronie zdrowia;
 • integracja środowiska specjalistów zajmujących się zdrowiem i zdrowiem publicznym;
 • prezentacja nowych metod, modeli i badań empirycznych;
 • wymiana doświadczeń badawczych i utworzenie nowych kierunków badań w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej;
 • szkolenie młodych naukowców;
 • prezentacja polskiej pomocy medycznej zagranicą.

Organizatorzy:

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski (w federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym)​
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katedra Badań Operacyjnych, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

Patronat honorowy

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ambasada Francji

 Patroni Medialni

Zachęcamy do zapoznania się z Abstract Book.

Kolejna, trzecia edycja konferencji odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2021 roku. Organizatorem wiodącym będzie Wydział Nauk o Zdrowiu. Już teraz zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Kontakt do sekretarza konferencji: anna.rybarczyk@umed.lodz.pl.

 

 • Opublikowano: 15 lipca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!