Aktualności

UMED GOSPODARZEM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI AMSE i EBMA


W dniach 7-9 listopada odbyła się w Centrum Dydaktycznym naszego Uniwersytetu  zorganizowana przez Centrum Edukacji Medycznej międzynarodowa konferencja Europejskiej Rady Egzaminatorów Medycznych – EBMA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Medycznych – AMSE. W konferencji wzięło udział prawie 200 rektorów, dziekanów i edukatorów medycznych z 34 krajów świata, w tym tak odległych jak Brazylia, Iran, Tajlandia i Kazachstan. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Prezydent Międzynarodowej Organizacji Edukacji Medycznej AMEE Profesor Trevor Gibbs, Prezydent AMSE Profesor Peter Dieter, Prezydent EBMA Profesor Cees van der Vleuten i Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmacji Profesor Lilian Azzopardi. W uroczystej sesji inauguracyjnej wzięli udział Rektor Uniwersytetu Medycznego Prof. Radzisław Kordek oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Prof. Marzenna Zielińska.

W czasie konferencji odbyło się 38 sesji poświęconych m.in. standardom egzaminowania w naukach biomedycznych, tworzeniu nowoczesnych programów nauczania i edukacji interprofesjonalnej. Prorektor Queen Mary University z Londynu Profesor Stephanie Marshall poprowadziła warsztaty na temat wprowadzania systemowych zmian w edukacji, a przedstawiciel brytyjskiej organizacji zajmującej się standardami szkolnictwa wyższego Advance-HE- Ian Hall poprowadził warsztaty na temat rozwoju profesjonalnego kadry dydaktycznej wyższych uczelni. Konferencje zakończył wykład Dr. Janusza Janczukowicza „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?” podsumowujący obecną sytuację edukacji medycznej na świecie oraz przedstawiający kierunki jej dalszego rozwoju związane z globalnymi wyzwaniami, które najlepiej podsumowuje koncepcja „One Health” – „zdrowie ludzi, zwierząt i ekosystemów”. Wykład został przygotowany i przedstawiony zgodnie z obecnymi trendami wykorzystywania prac sztuki wizualnej do nauczania samorefleksji.

Szczególną rolę w konferencji odegrała grupa polsko- i anglojęzycznych studentów naszego uniwersytetu oraz studentów zaproszonych z innych ośrodków, którzy tworzyli Student Task Force (STF) i dzięki których ciężkiej pracy i zaangażowaniu organizacja wszystkich wydarzeń konferencyjnych była naprawdę doskonała. STF była koordynowana przez odbywającego w Centrum Edukacji Medycznej staż z programu Erasmus+ przedstawiciela European Junior Doctors Association Dr. Vagelisa Papageorgiou z Grecji, a jej członkami byli między innymi wiceprezydent IFMSA- World Paulina Birula oraz Generalny Asystent IFMSA ds. Praw Człowieka i Pokoju Maria Krayem.

Konferencja została przygotowana ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie zaleceń WHO Europe dotyczących minimalizowania negatywnych wpływów konferencji na środowisko naturalne. Biuro  Promocji UMED  zapewniło ekologiczne wielorazowe kubki na napoje, wszystkie wydruki zostały ograniczone do niezbędnego minimum i zastąpione dokumentami elektronicznymi, a uczestnicy konferencji byli bardzo zadowoleni z 100% wegańskiego cateringu, który jednocześnie zabezpieczył wszystkie potrzeby dietetyczne naszych gości. Obrady uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a spotkanie zakończyło się posadzeniem na terenie CKD Drzewa Edukacji Medycznej.

  • Opublikowano: 17 listopada 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!