Aktualności

Wykład otwarty Johna T. Manninga


Udzi­ał w wykładach jest całkowicie bezpłat­ny.
Charak­ter spotkań jest otwarty – każdy może w nich uczest­niczyć!

Daty wykładów

  • 16.10.2019 “Dig­it Ratio (2D:4D) and Pre­na­tal Sex Hor­mones: are there any Med­ical Impli­ca­tions?” — wykład w jęz. ang­iel­skim
  • 17.10.2019 “Dig­it Ratio (2D:4D) and its Sex, Eth­nic and Nation­al Dif­fer­ences” — wykład w jęz. ang­iel­skim
  • 18.10.2019 “Dig­it Ratio (2D:4D): What can our Fin­gers tell us about our Biol­o­gy?” — zapew­ni­amy tłu­macze­nie symul­tan­iczne

Formularz rejestracyjny

  • Opublikowano: 14 października 2019
Podziel się na:
Przeczytaj również
Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat Bir Singh Khalsa z Harvard Medical School.
Prof. Sat Bir Singh Khal­sa (USA) Jest on jed­nym z najwybit­niejszych i najbardziej […]
HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty
Data: 16 maja 2019 roku Gdzie: Cen­trum Klin­iczno — Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu […]
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP