Wykłady otwarte

Strona główna » Wykłady otwarte » Aktualności – wykłady otwarte

Aktualności — wykłady otwarte

Zapraszamy na transmisje on-line z wykładów dr Carli Ferreri

Zapraszamy na transmisje on-line z wykładów dr…

14 październi­ka 2020

Zapraszamy na transmisje on-line z wykładów dr Carli Ferreri

Zaprasza­my na trans­mis­je on-line z wykładów dr Car­li Fer­reri. Daty i godziny trans­misji: […]

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni

21 październi­ka 2019

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni

W ubiegłym tygod­niu goś­ciem naszej uczel­ni był prof. John T. Man­ning, który […]

Transmisja online — Wykład otwarty Johna T. Manninga

Transmisja online — Wykład otwarty Johna T.…

Wykład otwarty Johna T. Manninga

Wykład otwarty Johna T. Manninga

14 październi­ka 2019

Wykład otwarty Johna T. Manninga

Udzi­ał w wykładach jest całkowicie bezpłat­ny. Charak­ter spotkań jest otwarty – […]

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat Bir Singh Khalsa z Harvard Medical School.

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat…

10 maja 2019

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat Bir Singh Khalsa z Harvard Medical School.

Prof. Sat Bir Singh Khal­sa (USA) Jest on jed­nym z najwybit­niejszych i najbardziej […]

HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty

HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty

8 maja 2019

HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty

Data: 16 maja 2019 roku Gdzie: Cen­trum Klin­iczno — Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu […]

Wykład otwarty — James G. Thornton

Wykład otwarty — James G. Thornton

Zaproszenie na wykład dr Selis Onel z Hacettepe University

Zaproszenie na wykład dr Selis Onel z…

22 maja 2018

Zaproszenie na wykład dr Selis Onel z Hacettepe University

Serdecznie zaprasza­my na wykład „Microflu­idic solu­tions for cry­opro­tec­tant load­ing of cells […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP