Aktualności

Wyróżnienie dla zespołu Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że zespół Klini­ki Chirurgii Plas­ty­cznej, Rekon­struk­cyjnej i Este­ty­cznej w składzie: kierown­ik Klini­ki dr hab. n. med. Bogusław Antoszews­ki, dr hab. Anna Kasiel­s­ka-Tro­jan oraz stu­dent ITS Maksym Mikoła­jczyk, został wyróżniony nagrodą za najlep­szą pracę w dziale „Pomysły i innowac­je” wiodącego amerykańskiego cza­sopis­ma z zakre­su chirurgii plas­ty­cznej – „Plas­tic and Recon­struc­tive Surgery” (IF‑4.7).

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 4 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP