Aktualności

Zdalne Zdolności — vol. 7


Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er po raz kole­jny przy­by­wa z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”

Data:  17.12.2021 godz. 10:00–14:00
Link: http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/kalendarz-warsztatow/

 

  • Opublikowano: 30 listopada 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP