Aktualności

Zmarł Franciszek Ozga


Z przykroś­cią infor­mu­je­my, że 16 grud­nia 2021 r., w wieku 88 lat, zmarł

FRANCISZEK OZGA

emery­towany lekarz wojskowy w st. majo­ra,
absol­went i wielo­let­ni pra­cown­ik Wojskowej Akademii Medy­cznej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia,
Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uczel­ni.

  • Opublikowano: 27 grudnia 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP