Aktualności

Zmarł Profesor dr hab. n. med. Marek Zawirski


Z wielkim smutkiem zaw­iadami­amy, że 18 maja 2022 r. zmarł

Pro­fe­sor dr hab. n. med. Marek Zawirs­ki

Wybit­ny neu­rochirurg, wielo­let­ni Kierown­ik Klini­ki i Kat­edry Neu­rochirurgii Akademii Medy­cznej, wychowaw­ca wielu pokoleń lekarzy,
wspani­ały Człowiek.

Pogrzeb odbędzie się 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 12:30na cmen­tarzu przy ul. Smut­nej w Łodzi

Wyrazy głębok­iego współczu­cia Rodzinie i Bliskim Pana Pro­fe­so­ra składa­ją
Rek­tor, Sen­at i Społeczność aka­demic­ka Uczel­ni 

  • Opublikowano: 19 maja 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP