Aktualności

Zmarł Płk. prof. dr hab. n med. Jan Niedworok


Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Płk. prof. dra hab. n med. Jan Niedworoka,
wieloletniego Kierownika Zakładu Farmakologii i Toksykologii WAM,
Profesora i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Płk. prof. dr hab. n med. Jan Niedworok

urodził się 29 września 1932 roku w miejscowości Bierawa (obecnie województwo opolskie). Były to tereny, które 11 lat wcześniej, po III Powstaniu Śląskim, zostały przyłączone do Niemiec. Wówczas miejscowość nazywała się Birawa, a po nastaniu III Rzeszy Reigesfeld. Po wojnie zaczął uczęszczać do polskiego Gimnazjum i Liceum Nr 1 im. Kasprowicza w Raciborzu. Tu w 1951 r. zdał egzamin dojrzałości. Po ukończeniu w 1953 r. Dwuletniej Szkoły Felczerskiej, rozpoczął pracę w Rejonowym Szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bierawie.

W 1954 roku znalazł się w szeregach armii a kilka miesięcy później rozpoczął naukę na Fakultecie Wojskowo-Medycznym Centrum Wykształcenia Medycznego w Łodzi. W czasie Jego studiów powstała Wojskowa Akademia Medyczna (1958). W 1961 roku ukończył studia jako absolwent WAM w stopniu podporucznika. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WAM. Katedrą kierował prof. Ryszard Fidelski. W 1964 roku został asystentem, w 1965r. starszym asystentem, a w 1967 r. adiunktem w  Katedrze Patologii Ogólnej i Doświadczalnej. W latach 1962-1994 pracował nieprzerwanie jako lekarz medycyny przemysłowej. Był specjalistą I i II stopnia analityki lekarskiej. W 1968 roku  Rada Naukowa Wydziału Lekarskiego WAM  nadała Mu stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: Badania nad wpływem warunków i środowiska konserwującego na odczyny immunologiczne po przeszczepach szpiku kostnego i skóry. W 1972 roku  awansował na majora, a rok później obronił pracę habilitacyjną pt.: Badania doświadczalne nad zjawiskami odpornościowymi w przebiegu choroby  oparzeniowej wywołanej napalmem. W latach 1977-1979 był kierownikiem Zakładu Patologii Doświadczalnej Instytutu Nauk Podstawowych WAM. W 1979 roku został przeniesiony do Zakładu Farmakologii WAM, którego był kierownikiem od 1980 r do 2002 r W 1985 roku nadano Mu tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego.

W czasie II Kongresu Nauki Polskiej został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej PAN. Był autorem i współautorem wielu prac naukowych i  książek, m.in.: Fitoterapia i leki roślinne. Był promotorem wielu prac doktorskich. Jego pasją było badanie działania immunomodulacyjnego i antyoksydacyjnego roślin.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Profesor i wychowawca wielu pokoleń studentów.

  • Opublikowano: 30 listopada 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!