Aktualności

Zmarł prof. Jan Berner


Z przykrością zawiadamiamy, że 31 marca 2020 roku zmarł prof. Jan Berner, Rektor Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1990-1996, Dziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1981-1987 Kierownik Katedry Onkologii w latach 1996-2002, Prezydent Pabianic w latach 2002-2006.

Żegnamy dziś nie tylko doświadczonego chirurga, wspaniałego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń lekarzy, ale przede wszystkim ciepłego i serdecznego człowieka.

Głęboko poruszeni przesyłamy na ręce Rodziny i Przyjaciół Pana Profesora wyrazy współczucia.

 

Prof. Jan Berner

Jan Berner urodził się 2 marca 1932 r. w Pabianicach. Okres jego nauki szkolnej przypadł na lata drugiej wojny światowej. Kształcił się w ramach tajnego nauczania. Od 1944 był łącznikiem Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, gdzie w 1950 zdał egzamin maturalny. Równolegle uczęszczał do Szkoły Muzycznej, ucząc się gry na skrzypcach.

W latach 1950–1955 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi i uzyskał dyplom lekarza. Po stażu podyplomowym podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Pabianicach, następnie również w Miejskiej Poradni Chirurgicznej i w stacji pogotowia ratunkowego. Zajmował się też medycyną przemysłową, ogólną i sportową. Specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii uzyskał 26 września 1960. W 1962 przeszedł do III Kliniki Chirurgicznej AM w Łodzi, gdzie 26 czerwca 1965 obronił pracę doktorską, a 29 kwietnia 1966 uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uczelnia nadała mu 12 czerwca 1973 r. W 1978 został mianowany kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi. Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał 16 listopada 1984 r.

W latach 1981–1987 został dwukrotnie wybrany na dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1990–1996 również przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora tej uczelni. Od 1996 kierował Katedrą Onkologii AM w Łodzi.

Na emeryturę przeszedł w 2002, pozostał czynny zawodowo i aktywnie uczestniczył w życiu macierzystej uczelni.

W Polsce, był pionierem operacji oszczędzającej w leczeniu chorych na raka piersi i badaniach nad czerniakiem. Zajmował się technikami operacyjnymi tętnic obwodowych, w tym z wykorzystaniem polskich biomateriałów. Opublikował ponad 200 prac naukowych w kilku językach. Był promotorem czternastu doktoratów i recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Prof. Berner uprawiał wyczynowo sport motorowy, jako członek Polskiego Związku Motorowego, PTC Pabianice i MRKS Włókniarz. Kilkakrotnie zdobył mistrzostwo okręgu łódzkiego. Brał też udział w rajdach międzynarodowych, zdobywając łącznie około 50 medali. Był również członkiem Aeroklubu Łódzkiego (od 1953), gdzie ukończył kurs szybowcowy I i II stopnia.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1971), Krzyżem Kawalerskim (1986) i Komandorskim (1998) Orderu Odrodzenia Polski, medalem Pro Ecclesia et Pontifice (1996). Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Claude’a Bernarda w Lyonie (1997), a także tytuł honorowego obywatela Pabianic (2002). Wyróżniany przez środowiska kombatanckie, a także honorowymi odznakami Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Związku Motorowego.

 

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Berner
Leszek Woźniak, Sylwetki łódzkich uczonych. Zeszyt 65. Profesor Jan Berner, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002
Poczet Łódzkich Profesorów, Dziennik Łódzki, 2 marca 2012 r.
http://a.umed.pl/press/doc/2012/03_2012/SKMBT_C20312030208550.pdf

 

  • Opublikowano: 31 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!