Aktualności

Zmarła prof. Barbara Klimek


Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 8.04.2021 r. odeszła od nas
prof. nadzw. dr hab. n. farm. Barbara Klimek

wieloletni pracownik Zakładu i Katedry Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

farmaceutka z powołania, dociekliwy naukowiec i wspaniały wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Termin uroczystość pogrzebowej zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Wspomnienie

Prof. Barbara Klimek urodziła się 14 września 1941 roku w Bogucicach. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1958 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Studiowała na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi, który ukończyła w 1963 roku uzyskując dyplom Uczelni i tytuł magistra farmacji.

Już na studiach szczególnie interesowała się tematyką substancji leczniczych pochodzenia roślinnego, fitochemią i fitoterapią, a bezpośrednio po ich ukończeniu podjęła pracę naukową oraz obowiązki nauczyciela akademickiego w zespole Zakładu i Katedry Farmakognozji, początkowo Instytutu Technologii i Chemii Leków Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej zdobywała w macierzystej Uczelni otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych w 1972 roku i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w 1997 roku, pracując kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta (od 1964), adiunkta (od 1972) i profesora nadzwyczajnego (od 2000).

W 1978 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

W latach 2001-2002, równolegle z pracą na Akademii Medycznej w Łodzi Pani Profesor wspierała tworzenie Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i pełniła funkcję pierwszego kierownika Katedry Farmakognozji tej Uczelni.

Pani Profesor Klimek była osobą o niespożytej energii, niezwykle zaangażowaną zarówno w pracę badawczą, jak i dydaktyczną. Przedmiot zainteresowań naukowych Pani Profesor stanowiły poszukiwania składników czynnych roślinnych substancji leczniczych, a Jej badania doprowadziły do wyodrębnienia i poznania struktury molekularnej kilkudziesięciu nowych związków naturalnych. Wygłosiła szereg wykładów na konferencjach i zjazdach naukowych, kierowała projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, była współautorką licznych publikacji doświadczalnych z dziedziny fitochemii i fitofarmakologii, z których szczególnie cenione w międzynarodowym środowisku naukowym były prace dotyczące rodzaju Verbascum (dziewanna).

Od początku pracy Pani Profesor prowadziła działalność dydaktyczną w zakresie farmakognozji i leków pochodzenia naturalnego dla kierunku farmacja, była również redaktorką i współautorką skryptów akademickich, uczestniczyła aktywnie w szkoleniach ciągłych i specjalizacyjnych farmaceutów, była promotorem trzech prac doktorskich i wielu prac magisterskich.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymała szereg nagród Rektora.

  • Opublikowano: 12 kwietnia 2021
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!