Aktualności

Zmarła Profesor Bolesława Arabska-Przedpełska


Z przykrością zawiadamiamy, że 19 maja 2019 roku w wieku 95 lat, odeszła prof. dr hab. n. med.  Bolesława Arabska-Przedpełska.

Bolesława Arabska-Przedpełska urodziła się 14 kwietnia 1924 roku w Łodzi. W latach 1937 -1939 uczęszczała do gimnazjum w Łodzi, naukę przerywając na czas wojny. W 1944 roku została wywieziona na roboty przymusowe. Po wojnie kontynuowała edukację w Gimnazjum i Liceum im. J. Piłsudskiego w Łodzi, uzyskując świadectwo dojrzałości w 1947 roku.

Studiowała stomatologię na Uniwersytecie Łódzkim i Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza dentysty zdobyła w 1952 roku. Po studiach podjęła pracę w Rejonowej Przychodni Stomatologicznej a od 1954 roku została zatrudniona w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AMŁ, w którym pracowała aż do emerytury. Pełniła tam szereg funkcji, pracując jako lekarz PSK, asystent, starszy asystent, adiunkt, zastępca kierownika Zakładu, profesor nadzwyczajny i p.o. kierownika Zakładu. W tym czasie była również zatrudniona dodatkowo w Przychodni Specjalistycznej, Stomatologicznym Gabinecie Szkolnym i Przychodni Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia Wydziału Zdrowia.

W 1967 roku obroniła pracę doktorską, habilitowała się 1988 roku, rok później zyskała etat docenta. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1991 roku. Była aktywnym wykładowcą akademickim – prowadziła zajęcia dla studentów stomatologii oraz wykłady dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego. Prowadziła również liczne kursy i konferencje, czynnie uczestnicząc w życiu Uczelni.

Wydała 42 publikacje naukowe, była współautorką dwóch skryptów do nauczania przedklinicznego oraz redaktorką i współautorką 3 książek z zakresu endodoncji. i kształcenia zawodowego, przy czym „Stomatologia współczesna”, jako pierwsza polska monografia z tego zakresu zyskała nagrodę Ministerstwa Zdrowia.

Prof. Bolesława Arabska-Przedpełska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Po przejściu na emeryturę w 1994 roku, była wciąż aktywna naukowo, prowadząc wykłady i ćwiczenia w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Odeszła w wieku 95 lat.

Żegnamy wybitnego naukowca, autorytet dla wielu pokoleń studentów. Nestorkę łódzkiej stomatologii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24. 05. 2019 roku o godz. 12:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Łodzi przy ul. Rzgowska 156.

 

  • Opublikowano: 23 maja 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!