Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akty prawne wewnętrzne

Uchwały
 • Uchwała nr 19/2016
  z dnia 22 listopada 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia ogólnouczelnianych ankiet oceniających jakość procesu dydaktycznego realizowanego przez jednostki naukowo- dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Uchwała nr 434/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 308/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oceniającej jakość pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów
 • Uchwała nr 433/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 210/2013 z dnia 28 listopada 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla doktorantów Uniwersytetu medycznego w Łodzi
 • Uchwała nr 432/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 155/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Uchwała nr 431/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Uchwała nr 308/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: zatwierdzania trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu medycznego w Łodzi, oceniającej jakośc pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów.
 • Uchwała nr 210/ 2013
  z dnia 28 listopada 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzania anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Uchwała nr 155/ 2013
  z dnia 20 czerwca 2013r.
  w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Uchwała nr 32 / 2012
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Uchwała nr 392 / 2011
  z dnia 28 czerwca 2011r.

  w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Zarządzenia
 • Zarządzenie nr 16/2017
  z dnia 10 marca 2017 r.
  w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020.
 • Zarządzenie Nr 5 / 2017
  z dnia 24 stycznia 2017
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Zarządzenie Nr 61/2015
  z dnia 6 października 2015
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2012 z dnia 29 października 2012r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na lata 2012-2016
 • Zarządzenie Nr 18/2014
  z dnia 11 marca 2014
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie określenia trybu udostępniania wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zmiany zarządzenia nr 92/2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dyaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Zarządzenie Nr  53/2013
  z dnia 5 sierpnia 2013
  w sprawie: określenia trybu udostępniania wyników badań ankietowych przeprawadzanych wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zmiany zarządzenia nr 92/2012 w sprawie obowiązku przerowadzania badań ankietowych wśród studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.
 • Zarządzenie Nr  97/2012
  z dnia 19 listopada 2012
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 93/2012 z dnia 29 października 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na lata 2012-2016
 • Zarządzenie Nr  93/2012
  z dnia 24 października 2012
  w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na lata 2012-2016
 • Zarządzenie Nr  92/2012
  z dnia 29 października 2012
  w sprawie: obowiązku przeprowadzania badań ankietowych wsród studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Zarządzenie Nr  65/2012
  z dnia 10 lipca 2012
  w sprawie: wprowadzenia wzoru przewodnika dydaktycznego przedmiotu – sylabusa obowiązującego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie