Czcionka A- A A+

Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Cele i zadania WZZJK

Zadania Wydziałowego Zespołu:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w UM w Łodzi. W tym celu Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowuje i przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące:
  • polityki oraz procedur zapewnienia jakości w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
  • zasad zatwierdzania, monitorowania oraz okresowego przeglądu programów nauczania oraz ich efektów,
  • sposobów  oceniania studentów i doktorantów,
  • zasad zapewnienia jakości i rozwoju kadry dydaktycznej,
  • zasad monitorowania oraz okresowego przeglądu zasobów do kształcenia oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
  • zasad działania systemów informatycznych oraz gromadzenia i wykorzystania informacji dotyczących kształcenia w UM w Łodzi,
  • zasad publikowania informacji na temat kształcenia w UM w Łodzi.
 2. Ustala harmonogram podejmowania działań w obszarach wymienionych powyżej.
 3. Opracowuje formularz sprawozdań z oceny własnej dla Wydziałów UM w Łodzi.
 4. Dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej Wydziałów i przedstawia Rektorowi sprawozdanie na temat jakości kształcenia w UM w Łodzi.
 5. Analizuje przepisy prawne dotyczące jakości kształcenia obowiązujące i projektowane w krajach Unii Europejskiej.
 6. Przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia w UM w Łodzi.
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP