Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

SKŁAD UZZJK 2016-2020

Przewodnicząca UZZJK
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

Wydział Lekarski
dr n. med. Ewelina Ziółkowska
Karolina Zalewska – student

Oddział  Stomatologiczny
dr hab. n.med.prof. nadzw. Sebastian Kłosek
Adam Wawrzynkiewicz – student

Wydział Wojskowo – Lekarski
prof. dr hab. Agata Majos
Michał Niedźwiedź – student

Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. prof. nadzw. Ewa Bojanowska
Magdalena Jakubowska – student

Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska
Aleksandra Pilarz – student

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
dr hab. n.med.prof. nadzw. Marek Lipiński
Jan Klajnert – student

Przedstawiciel doktorantów
lek. Paweł Biesiada – doktorant
lek. Katarzyna Bliźniewska – doktorant

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!