Czcionka A- A A+

Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akty prawne wewnętrzne

Ankiety

 • Uchwała 140/2017
  z dnia 14 grudnia 2017r.
  w sprawie wprowadzenia ogólnouczelnianych ankiet oceniających jakość procesu dydaktycznego wraz z arkuszami zaleceń doradczo-doskonalących w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 • Uchwała nr 434/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały nr 308/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oceniającej jakość pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów
 • Uchwała nr 308/ 2014
  z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie: zatwierdzania trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu medycznego w Łodzi, oceniającej jakośc pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów.

 

System zapewnienia jakości kształcenia

 • z dnia 17 września 2020 r. 
  w sprawie zmiany uchwały nr 431/2015 z dnia 24 września 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie funkcjonowania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Uchwała nr 179/2018
  z dnia 29 marca 2018 roku
  w sprawie zmiany uchwały nr 431/2015 z dnia 24 września 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie funkcjonowania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Uchwała nr 431/ 2015
  z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Zarządzenie nr 16/2018
  z dnia 9 marca 2018 r.
   w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2017 z dnia 10 marca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020
 • Zarządzenie nr 16/2017
  z dnia 10 marca 2017 r.
  w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2016-2020.
 • z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020-2024

 

Hospitacje zajęć

 • Zarządzenie nr 60/2019
  z dnia 25 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu
  hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Zarządzenie Nr 5 / 2017
  z dnia 24 stycznia 2017
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

Sylabus

Wzór sylabusa znajduje się z zarządzeniu w sprawie wytycznych do tworzenia programu studiów.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP