Kształcenie

Strona główna » Kształcenie

Kształcenie

 • Wydział Farmaceutyczny

  Dziekanat Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
  ul. Muszyńskiego 1, 90–151 łódź
  farmacja.umed.pl

 • Wydział Lekarski

  Dziekanat Wydzi­ału Lekarskiego
  al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź
  www.lekarski.umed.lodz.pl

  Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny
  ul. Pomors­ka 251, 92–213 Łódź
  www.stomatologia.umed.lodz.pl

  Odd­zi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych Wydzi­ału Lekarskiego
  ul. Żeligowskiego 7/9
  90–752 Łódź
  www.wnbikp.umed.lodz.pl

 • Wydział Nauk o Zdrowiu

  Dziekanat Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu
  pl. gen. J. Hallera 1, 90–647 łódź
  www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

  Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa
  ul. Jaracza 63, 90–251 Łódź
  www.pielegniarstwo.umed.lodz.pl

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego

  ul. Naru­tow­icza 60
  90–136 Łódź

  godziny przyjęć:
  poniedzi­ałek-piątek 7:30 – 15:30
  wybrane SOBOTY 8:00 – 11:00

  www.okp.umed.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP