Czcionka A- A A+

Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akty prawne zewnętrzne

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. Ustawa z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 4. Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
 5. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 7. Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji
 8. Rozporządzenie MNiSW z 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej ramy Kwalifikacji
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018r. w sprawie studiów
  10a. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
  10b. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 września 2018r. w sprawie kryteriów oceny programowej
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP