Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład WZZJK

Przewodnicząca
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

mgr Michał Klimczak – doktorant

Farmacja
dr hab. n. farm. Bogusława Pietrzak
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska
dr n. farm. Dorota Kusztal
Aleksandra Pilarz – studentka

Analityka medyczna
prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski
Katarzyna Niebudek – studentka
Piotr Nazarek – student

Kosmetologia
prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn
Karolina Słomka – studentka

Przewodnicząca
prof. dr hab. Janina Grzegorczyk

prof. dr hab. n.med. Ewa Brzeziańska-Lasota
dr hab. n.med.prof. nadzw. Michał Plewka
prof. dr hab. n.med. Piotr Potemski
dr n.med. Ewelina Ziółkowska
mgr Anna Michalak
Piotr Rościszewski – student
Jacek Brzostowski – student
lek. med. Olga Brzezińska-Pawłowska – doktorantka

Przewodniczący
prof. dr hab. n.med. Jan Błaszczyk

prof. dr hab. Dariusz Moczulski
prof. dr hab. Wiesława Agnieszka Fogel
prof. dr hab. Ireneusz Majsterek
dr hab. prof. UM  Elżbieta Poziomska- Piątkowska
prof. dr hab. Tomasz Ferenc
dr hab. n. med. prof. UM Jan Raczkowski
prof. dr hab. Krzysztof Zeman
dr hab. prof. UM Marlena Broncel
Filip Dybowski – student kierunku lekarskiego
Kamil Szymaszkiewicz – student kierunku fizjoterapia
mgr Joanna Nowak – doktorantka

Przewodniczący
dr hab. n. med. Prof. Henryk Witas

dr n. med. Piotr Lipiński
dr n. med. Paulina Kleniewska
dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska – Majdak
dr hab. n. med. Prof. Tomasz Ochędalski
dr n. chem. Marzena Wójcik
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska- Ciesielska
dr n. med. Tomasz Płoszaj
Filip Korol – student
mgr Marta Podolska – doktorantka

Przewodniczący
dr Dariusz Timler

Zdrowie Publiczne
dr hab. Elżbieta Rębas
dr Adam Rzeźnicki – kierownik praktyk zawodowych
dr Dominika Cichońska
dr Joanna Ruszkowska
dr Hanna Saryusz – Wolska
Julia Sauter – studentka

Ratownictwo Medyczne
dr Dariusz Timler
dr Krystyna Frydrysiak
mgr Katarzyna Starosta – Głowińska
dr Paweł Rasmus
dr Adam Rzeźnicki
Aleksandra Szymczyk – studentka

Dietetyka
dr hab. n. med. Aleksandra Król
dr Małgorzata Godala
dr Elżbieta Trafalska
dr Agnieszka Kaufman – Szymczyk
dr Bogusława Luzak
dr n. med. Marta Stasiak
Aleksandra Ejsner – studentka
lek. Justyna Roszkiewicz – doktorantka

Koordynowana Opieka Senioralna
dr Jakub Stempień
dr Magdalena Wieczorkowska
dr Krzysztof Rosa – osoba odpowiedzialna za praktyki
Teresa Kuchta – studentka

Fizjoterapia
dr hab. Elżbieta Miller prof. UM
dr Joanna Kostka
dr Marta Chrzanowska-Rydz
mgr Beata Pietrzak – osoba odpowiedzialna za praktyki
Magdalena Łapka – studentka

Przewodnicząca
dr Danuta Małańczuk – Przewodnicząca
lek. Jasmina Arabska

Pielęgniarstwo
dr Danuta Małańczuk
mgr Katarzyna Tomczyk – Ławniczak
Daria Bogusz – studentka
Dominika Jach – studentka

Położnictwo
dr Danuta Małańczuk
mgr Agnieszka Lenarczyk
Magdalena Iciek – studentka
Agata Kaczmarek – studentka

Przewodnicząca
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
lek. dent. Paulina Wilmont – doktorantka

Lekarsko – dentystyczny
dr hab. n.med.prof. nadzw. Sebastian Kłosek
Agata Borys – studentka

Techniki dentystyczne
prof. dr hab. n. med. Beata Dejak
prof. dr hab. inż. n. tech. Leszek Klimek
dr n. med. Piotr Fabjański
Gabriela Kryca – studentka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie