Współpraca akademicka

CoreLab – Centralne Laboratorium

Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab) zostało powołane uchwałą 64/2009 Senatu UM w Łodzi dnia 5 marca 2009 roku.

Celem działania Centralnego Laboratorium Naukowego jest umożliwienie wszystkim jednostkom Uniwersytetu Medycznego oraz jednostkom zewnętrznym prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem unikatowej, specjalistycznej aparatury. Dostęp do wysokiej klasy sprzętu, obsługiwanego przez wykwalifikowanych pracowników naukowych, stwarza doskonałe warunki do realizacji projektów z dziedziny biologii molekularnej, genomiki i proteomiki.

Oprócz zleceń wykonywanych w ramach standardowych eksperymentów, istnieje możliwość przeprowadzenia badań według indywidualnych projektów i pomysłów osoby zlecającej.

WYKAZ APARATURY CENTRALNEGO LABORATORIUM NAUKOWEGO:

  1.  Analizator genetyczny/Sekwenator 16 kapilarny do sekwencjonowania DNA (Hitachi/Applied Biosystems).
  2. Wysokorozdzielczy tandemowy spektrometr mas Q-TOF Premier z hybrydowym analizatorem kwadrupol-czas przelotu (Time of Flight – TOF) sprzężony z chromatografem cieczowym nanoACQUITY UPLC (Waters).
  3. Aparat do Real-Time PCR, Rotor-GeneT 3000 (Corbett Research) wyposażony w 4 długości fali światła wzbudzającego i zestaw 6 filtrów.
  4. System do oceny ekspresji genów – 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems).
  5. Mikroczipowy system elektroforezy nowej generacji do analizy DNA/RNA MCE-202 MultiNA (Shimadzu).
  6. Acquity Ultra Performance Liquid Chromatography (ACQUITY UPLC) (Waters).
  7. Cytometr przepływowy FACS Canto II (Becton Dickinson).
  8. Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek Victor X (Perkin Elmer).
  9. Cytometr przepływowy do analizy mikrocząstek Cytoflex (Beckman Coulter).
  10. System do ilościowej analizy PCR techniką emulsyjną, Droplet Digital PCR (ddPCR; BioRad).

Więcej informacji: www.umed.pl/corelab

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!