Spółka UMED

Kontakt

Siedz­i­ba Spół­ki
UMED Sp. z o.o.
92–215 Łódź, ul. Mazowiec­ka 3
@: j.dymitrowska@umed.pl

 

Biu­ra Park­ingów:
tel.: +48 535 740 140
@: parking@umed.pl

Godziny otwar­cia:

Plac Hallera 1
Poniedzi­ałek                08:00 – 12:00
Wtorek                          13:00 – 16:00
Śro­da                             08:00 – 12:00
Czwartek                      13:00 – 16:00
Piątek                            08:00 – 12:00

BOK na CKD ul. Pomors­ka 251 w Łodzi, budynek C7
Poniedzi­ałek                13:00 – 16:00
Wtorek                          08:00 – 12:00
Śro­da                             13:00 – 16:00
Czwartek                      08:00 – 12:00
Piątek                            13:00 – 16:00

 

Hos­tel UMED
92–213 Łódź, ul. Pomors­ka 251, wejś­cie A, piętro 13
tel.: 42 272 53 98
@: hostel@umed.lodz.pl
www.hostel.umed.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP