Współpraca z biznesem

Spółka UMED

Dane Spół­ki:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śród­mieś­cia w Łodzi,
XX Wydzi­ał Kra­jowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000353305
NIP: 7272758803, REGON: 100861561,
Kap­i­tał zakład­owy: 250 000zł
ING Bank Śląs­ki S.A.  75 1050 1461 1000 0023 4818 6798

Zarząd Spół­ki
dr n.med. Bartłomiej Gro­bel­s­ki – Prezes Zarzą­du

Rada Nad­zor­cza:

  • mgr Paweł Zaw­ie­ja
  • mgr Michał Marek
  • mgr Marcin Kikows­ki
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP