Spółka UMED

Działalność spółki

Aktem notarialnym z dnia 04 marca 2010r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, działając w oparciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym zawiązał spółkę celową.

Celem spółki jest wspieranie procesów transferu innowacji w drodze budowania skutecznej współpracy między Uczelnią a Biznesem.

Ponadto spółka świadczy usługi m.in. o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym i badawczym oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk o życiu (live science).

Spółka jest kluczowym elementem budowania ekosystemu innowacji wokół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, co wyraża się w kreowaniu spółek odpryskowych typu spin-off i spin-out, oraz angażowaniu się w przedsięwzięcia gospodarcze wykorzystujące lub zbieżne z osiągnięciami Uczelni.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP