UMED odpowiedzialny społecznie

Licea patronackie

Program Liceów Patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainicjowano w 2009 roku, kiedy to porozumienia o współpracy z uczelnią podpisały trzy łódzkie licea: I LO, XXVI LO oraz XXIII LO. Inicjatywa miała na celu stworzenie pomostu pomiędzy uczelnią oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, zapoznanie licealistów z ofertą edukacyjną UM w Łodzi oraz umożliwienie im udziału w interesujących zajęciach i warsztatach.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie