UMED odpowiedzialny społecznie

Licea patronackie

Program Liceów Patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainicjowano w 2009 roku, kiedy to porozumienia o współpracy z uczelnią podpisały trzy łódzkie licea: I LO, XXVI LO oraz XXIII LO. Inicjatywa miała na celu stworzenie pomostu pomiędzy uczelnią oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, zapoznanie licealistów z ofertą edukacyjną UM w Łodzi oraz umożliwienie im udziału w interesujących zajęciach i warsztatach.

W lutym 2012 roku do grona szkół objętych patronatem dołączyło III LO, a także Liceum Uniwersytetu Łódzkiego oraz Liceum w Konstantynowie Łódzkim, a m maju 2015 roku uczelnia nawiązała współpracę z kolejnymi szkołami – XVIII LO i Liceum Ojców Bernardynów.

Kryterium wyboru liceów to przede wszystkim wysoki poziom kształcenia, wyniki egzaminów maturalnych, a także liczba absolwentów, którzy decydują się na studia w UM w Łodzi.

W ramach podpisanych porozumień Uniwersytet Medyczny w Łodzi organizuje zajęcia i warsztaty (m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy), wykłady tematyczne oraz prezentacje nowoczesnej aparatury i metod diagnostycznych aktualnie stosowanych w medycynie. Wybrana grupa wykładowców jest w stałym kontakcie z liceami i  prowadzi cykl zajęć, które wprowadzają młodzież w zagadnienia nowoczesnych nauk biologiczno-chemicznych.

Jesteśmy przekonani, że współpraca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z licealistami zwiększy ich wiedzę oraz podniesie świadomość na temat zachowań prozdrowotnych, a także pomoże im w wyborze właściwego kierunku studiów.

Szkoły objęte patronatem:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi
  • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
  • XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
  • Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza
  • Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkiem im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie