Erasmus + KA103

Praktyki 2018/2019

Praktyki są przeznaczone dla studentów i doktorantów UM w Łodzi. Status studenta jest wymagany w trakcie kwalifikacji, w przypadku studentów ostatniego roku studiów wyjazd można zrealizować do roku od ich ukończenia.

Inne ważne informacje:

  • Wyjazdy są z reguły realizowane w okresie 01.07. – 30.09.2019
  • Stypendyści Programu Erasmus + mogą wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w programie.
  • W Programie Erasmus + bierze udział 28 krajów członkowskich UE oraz 5 krajów nieczłonkowskich: Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.
  • UWAGA! Wymagana jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka (Austria- niemiecki, Francja- francuski, Irlandia-angielski, Hiszpania-hiszpański, Niemcy-niemiecki, Wielka Brytania-angielski, Włochy-włoski) lub znajomość języka wymaganego do odbycia praktyki przez instytucję przyjmującą – fakt ten musi być odnotowany w „Letter of Intent” np. szpital w Niemczech potwierdza, że praktyka będzie odbywać się w języku angielskim. Posiadacze certyfikatów z języków obcych poziomu C1 są zwolnieni z egzaminu językowego. Pozostali studenci muszą przystąpić do egzaminu organizowanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (luty 2019)

Wykaz Certyfikatów zwalniających z egzaminów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!