Erasmus + KA103

Praktyki 2016/2017

Praktyki są przeznaczone dla studentów i doktorantów UM w Łodzi. Status studenta jest wymagany w trakcie kwalifikacji, w przypadku studentów ostatniego roku studiów wyjazd można zrealizować do roku od ich ukończenia.

 

Inne ważne informacje:

  • Wyjazdy są z reguły realizowane w okresie 01.07 – 30.09.2017
  • Stypendyści Programu Erasmus + mogą wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w programie. W Erasmusie bierze udział 28 krajów członkowskich UE, 5 krajów nieczłonkowskich: Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.
  • UWAGA! Wymagana jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka (Austria- niemiecki, Francja- francuski, Irlandia-angielski, Hiszpania-hiszpański, Niemcy-niemiecki, Wielka Brytania-angielski, Włochy-włoski) lub znajomość języka wymaganego do odbycia praktyki przez instytucję przyjmującą – fakt ten musi być odnotowany w „Letter of Intent” np. szpital w Niemczech potwierdza, że praktyka będzie odbywać się w języku angielskim. Posiadacze certyfikatów z języków obcych poziomu C1 są zwolnieni z egzaminu językowego. Pozostali studenci muszą przystąpić do egzaminu organizowanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (luty 2017)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!