Erasmus + KA103

Wyjazdy Pracowników 2018/2019

UWAGA!
Narodowa Agencja programu ERASMUS+ poinformowała, że możliwe są  wyjazdy do Wielkiej Brytanii,
tak jak do innych krajów lecz z zastrzeżeniem, że dotychczasowe zasady mają zastosowanie tak długo dopóki Wielka Brytania jest członkiem UE. Najnowsze doniesienia mówią o 31 października 2019 r. jako dacie opuszczenia UE przez UK, jednakże sytuacja jest bardzo dynamiczna. Uprawnione będą jedynie te mobilności, które rozpoczną się przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE (rozpoczęcie mobilności wynika z planowanej daty rozpoczęcia pobytu uzgodnionej z uczelnią brytyjską, a nie jedynie faktycznej daty wjazdu na terytorium UK). W wypadku gdy dana osoba poniesie koszty związane z planowanym wyjazdem (np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) lecz Brexit nastąpi przed rozpoczęciem mobilności, to należy się liczyć z tym, że koszty te będą nieuprawnione.

Wyjazdy nauczycieli akademickich
STA Zgłoszenie wyjazdu nauczyciela
Staff – mobility – agreement – teaching
Teaching – Potwierdzenie pobytu
Przykładowe STA zgłoszenie wyjazdu nauczyciela

Wyjazdy szkoleniowe pracowników
STT Zgłoszenie wyjazdu pracownika
Staff – mobility – agreement – training
Staff – Potwierdzenie pobytu
Przykładowy STT Zgłoszenie wyjazdu pracownika

Wizyty monitorujące
MV Zgłoszenie wyjazdu pracownika wizyta monitorująca
MV – Potwierdzenie wyjazdu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!