Erasmus + KA103

Studia 2017/2018

Wyjazdy na studia są przeznaczone dla studentów i doktorantów UM w Łodzi. W trakcie kwalifikacji wymagany jest status studenta, oraz ukończony przynajmniej jeden rok studiów.

 

Inne ważne informacje:

  • Wyjazdy są z reguły realizowane w okresie 01.10.2016 – 30.06.2017
  • Stypendyści Programu Erasmus + mogą wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w programie. W Erasmusie bierze udział 28 krajów członkowskich UE, 5 krajów nieczłonkowskich: Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.
  • UWAGA! Wymagana jest znajomość języka kraju, w którym odbędą się studia (Austria- niemiecki, Francja- francuski, Irlandia-angielski, Hiszpania-hiszpański, Niemcy-niemiecki, Wielka Brytania-angielski, Włochy-włoski) lub znajomość języka wymaganego do odbycia studiów przez instytucję przyjmującą. Posiadacze certyfikatów z języków obcych poziomu C1 są zwolnieni z egzaminu językowego. Pozostali studenci muszą przystąpić do egzaminu organizowanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (luty 2017)

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!