Studia 2017/2018

Studia – kalendarium

PAŹDZIERNIK – MARZEC

Zastanówmy się nad krajem, Uniwersytetem oraz okresem, w którym chcemy wyjechać na studia. W tym celu należy zapoznać się z ofertą Uczelni Partnerskich.
Gdy wybierzemy uczelnię na której chcielibyśmy studiować kolejnym krokiem jest analiza programów. W tym celu najlepiej porównać program UMED (źródło – dziekanat) z Time-table Uczelni Partnerskiej (źródło – strona wybranej Uczelni, w przypadku kłopotów ze znalezieniem programu warto napisać do lokalnego Koordynatora). Następnie z przeanalizowanym programem powinni się Państwo wybrać się do swojego Koordynatora Wydziałowego.
Studenci studiów doktoranckich powinni znaleźć opiekuna, który pozwoli im zrealizować indywidualny program studiów.

LISTOPAD

W Dziale Współpracy Zagranicznej Pan Wojciech Dyniak i Pani Aleksandra Karaś, Pani Dorota Leśnikowska służą pomocą w poszukiwaniach, zapraszamy: ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07, II piętro tel. 42 272 54 41

 

Zapisy
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD Początek kursu 1/12

Kursy językowe – dla osób zainteresowanych wyjazdem na Erasmusa.

LUTY

 Egzamin z języka obcego

 

LUTY/MARZEC

Kandydaci ubiegający się o stypendium i wyjazd na studia składają w  Dziale Współpracy Zagranicznej UM, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07, II piętro, następujące dokumenty :

  • formularz zgłoszeniowy kandydata (pobrany ze strony internetowej UM i czytelnie wypełniony przez osobę wyjeżdżającą; z wypełnioną przez odpowiedni dziekanat średnią ocen; jeśli dotyczy- z podpisem Dziekana lub Prodziekana ds. Dydaktyki właściwego wydziału oraz podpisem osoby wyjeżdżającej)

 

 

MARZEC

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej

KWIECIEŃ – CZERWIEC

 Dział Współpracy Zagranicznej wysyła do uczelni zagranicznej oficjalną nominację z danymi studenta (Imię, nazwisko, kierunek studiów, adres, mail, okres pobytu). Uczelnia Zagraniczna powinna skontaktować się, ze studentem przesyłając informację o procedurze aplikacyjnej, dokumentach do wypełnienia i terminie, w którym należy złożyć dokumenty aplikacyjne. ( warto pilnować terminów) Powinni Państwo postępować wtedy zgodnie z otrzymanymi informacjami.
Większość uczelni wymaga korzystania z ich własnych formularzy aplikacyjnych, niektóre uczelnie wymagają rejestracji on-line. Jeżeli uczelnia nie posiada własnych formularzy należy skorzystać z formularzy Uniwersytetu Medycznego.

PRZED WYJAZDEM

Po posiedzeniu komisji, przed wyjazdem na studia należy dostarczyć:

Learning Agreement for Studies (pobrany ze strony internetowej UM, wypełniony i podpisany przez: osobę wyjeżdżającą, koordynatora UM, dziekana odpowiedniego wydziału oraz upoważnioną osobę z instytucji przyjmującej, dostarczony do Działu Współpracy Zagranicznej przed planowanym wyjazdem na studia – wzór poprawnie wypełnionego Learning Agreement for Studies znajduje się na stronie internetowej UM w zakładce ERASMUS + Studia. Uzgodniony program powinien być wart 30 punktów ECTS dla wyjazdu semestralnego i 60 punktów ECTS dla wyjazdu rocznego.
skan paszportu/dowodu , zdjęcia, transcript of record (źródło – dziekanat- karta przebiegu studiów/przebieg studiów) w zależności od wymagań uczelni przyjmującej.
dane bankowe (do przelewu stypendium w przypadku studentów którzy je otrzymali)
dane polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez instytucję przyjmującą (ksero oryginału, oryginał do wglądu w Biurze ds. Współpracy Zagranicznej)
– karta EKUZ
– podpisać umowę finansową wraz z oświadczeniem (przygotowuje Biuro ds. Współpracy Zagranicznej) Dział Współpracy Zagranicznej poinformuje o dokumentach niezbędnych do sporządzenia umowy finansowej. Pan Wojciech Dyniak i Pani Aleksandra Karaś, Pani Dorota Leśnikowska służą pomocą w poszukiwaniach, zapraszamy: ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07, II piętro tel. 42 272 54 41.
– odebrać Kartę Studenta Erasmusa

Studenci samodzielnie wysyłają dokumenty do uczelni zagranicznych. Proszę pamiętać o zrobieniu kopii wysłanych dokumentów ( zwłaszcza Learning Agreement).

 

PRZED WYJAZDEM

Uczelnie zagraniczne w ciągu kilku tygodni od otrzymania  dokumentacji przesyłają studentom list akceptacyjny (Letter of Acceptance) na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym wraz z pakietem powitalnym ( Co? Gdzie? Kiedy?). Kopię listu akceptacyjnego zanieś do Działu Współpracy Zagranicznej, a oryginał zabierz ze sobą za granicę.

 

ZA GRANICĄ

 Po przyjeździe do uczelni zagranicznej w International Relations Office powinien być przedstawiony do podpisu dokument o przybyciu do uczelni zagranicznej (Confirmation of Arrival). Podpisany dokument należy wysłać do Działu Współpracy Zagranicznej (pocztą mailową skan dokumentu i pocztą oryginał).

 

 

Inne ważne informacje:

  • Wyjazdy są z reguły realizowane w okresie 01.10.2017 – 30.06.2018

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!