Centrum Edukacji Medycznej

Strona główna » Centrum Edukacji Medycznej

Centrum Edukacji Medycznej

NAZWA JEDNOSTKI

Centrum Edukacji Medycznej

 

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz
janusz.janczukowicz@umed.lodz.pl
+48 795 245 140

Centrum Edukacji Medycznej
Czechosłowacka 2B, 92-216 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz

dr Paweł Przyłęcki

mgr Paulina Sobierańska

mgr Łukasz Adamus

mgr Jakub Kamiński

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

CEdMed zajmuje się badaniami nad metodyką nauczania w dziedzinach biomedycznych, szkoleniami kadry dydaktycznej, współpracą z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się edukacją medyczną oraz kształceniem studentów z zakresu profesjonalizmu akademickiego i medycznego, kompetencji społecznych i kulturowych oraz strategii antydyskryminacyjnych.

 

Słowa kluczowe: edukacja medyczna, andragogika, szkolnictwo wyższe, profesjonalizm medyczny, kompetencje kulturowe, kompetencje społeczne

 

OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

CEdMEd współpracuje z International Organisation for Medical Education AMEE, Association for Medical Schools in Europe, European Board for Medical Assessors i Higher Education Academy. CEdMed jest akredytowanym ośrodkiem koordynującym badania drugorzędowe z zakresu edukacji medycznej (BICC-BEME). Bierze udział w realizacji projektów edukacyjnych (m.in. Operacja Sukces, CSM, Ready to Teach).

Zespół CEdMEd jest współautorem pierwszej polskiej książki na temat profesjonalizmu medycznego:

„Profesjonalizm Lekarski”, red. Janusz Janczukowicz, Medical Tribune Polska, 2014

Janczukowicz J: Medical education in Poland. MedTeach,2013, 35,537

Janczukowicz J, Rees CE: Preclinical medical students’ understandings of academic and medical professionalism:

visual analysis of mind maps. BMJ Open,2017;7:e015897

Torre D, Manca A, Durning S, Janczukowicz J, Taylor D, Cleland J: Learning at large conferences: from the 'sage on the stage’ to contemporary models of learning. PerspMedEduc,2017,6,205

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP