Formularz zakwaterowania w Domu Studenckim nr II

Strona główna » Formularz zakwaterowania w Domu Studenckim nr II

Formularz zakwaterowania w Domu Studenckim nr II

Doty­czy zak­wa­terowa­nia doraźnego (do 10 dni) w II Domu Stu­denckim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Stra­jku Łódz­kich Stu­den­tów 1981 r. 2 (dawniej Rodzeńst­wa Fibaków).

  Należy uzu­pełnić jedynie w przy­pad­ku gdy płat­nikiem jest fir­ma:

   
  Rezerwacja noclegu w II Domu Studenta, ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 2 (dawniej Rodzeństwa Fibaków)

  Rodzaj poko­ju

  Opła­ta za dobę wynosi: 30 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 40 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 50 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 55 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 75 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 100 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 110 zł

  Rodzaj poko­ju

  Opła­ta za dobę wynosi: 43,20 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 48,60 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 54 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 59,40 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 81 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 108 zł

  Opła­ta za dobę wynosi: 118,80 zł

  godło Polski

  Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
  Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
  90–419 Łódź
  NIP 7251843739
  REGON 473073308

  Zna­jdź nas!

  BIP