KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ASTMY I ALERGII

Strona główna » KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ASTMY I ALERGII

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ASTMY I ALERGII

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ASTMY I ALERGII

Klini­ka prowadzi bada­nia naukowe z zakre­su: ast­my z nad­wrażli­woś­cią na aspirynę, ciężkiej ast­my steroidoza­leżnej, epi­demi­ologii chorób aler­gicznych, immunoter­apii swois­tej, nad­wrażli­woś­ci na leki, polimor­fiz­mu genu recep­to­ra glikoko­rtykos­teroid­owego, atopowego zapale­nia skóry, przewlekłej pokrzy­w­ki, aler­gicznego nieży­tu nosa.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP