KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFRODIABETOLOGII

Strona główna » KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFRODIABETOLOGII

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFRODIABETOLOGII

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFRODIABETOLOGII

W Pracowni Bioanalizy bada się ocenę biozgodności i bioaktywności nowych związków i związków pochodzenia naturalnego w oparciu o badania in vitro z wykorzystaniem krwi ludzkiej oraz hodowli komórkowych. W Pracowni Radiofarmacji prowadzone są poszukiwania nowych radiofarmaceutyków jako narzędzi diagnostycznych oraz wielofunkcyjnych związków w leczeniu choroby Alzheimera.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Słowa kluczowe

choroby wewnętrzne, choroby nerek, cukrzyca, cukrzycowa choroba nerek, genetyka kliniczna, biologia molekularna

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP