Klinika Geriatrii

Strona główna » Klinika Geriatrii

Klinika Geriatrii

 

Film edukacyjny związany z zapobieganiem zespołowi słabości skierowany do profesjonalistów medycznych w ramach projektu POSITIVE (EIT Health).

 

Film edukacyjny związany z zapobieganiem zespołowi słabości skierowany do seniorów i ich bliskich w ramach projektu POSITIVE (EIT Health).

 

NAZWA JEDNOSTKI
Klinika Geriatrii

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekretariatu 42 639 30 52

Klinika Geriatrii
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
a.umed.pl/geriatria/

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka (specjalizacje: choroby wewnętrzne, rehabilitacja, medycyna sportowa, geriatria, Prorektor ds. Ksztalcenia, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej)

Nauczyciele akademiccy:
dr hab.n.med. Anna Gawron-Skarbek (Adiunkt)
dr n. o zdr. Agnieszka Guligowska (adiunkt)
dr n. med. Bartłomiej Sołtysik (adiunkt, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii)
dr n. o zdr. Małgorzata Pigłowska (Adiunkt)

mgr Zuzanna Chrząstek (Asystent)

lek. Krzysztof Socha (specjalista medycyny rodzinnej)
mgr Zuzanna Chrząstek
mgr Natalia Sosowska

Sekretariat Kliniki:
mgr Agnieszka Gutowska

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Klinika prowadzi:

  1. działalność naukowo-badawczą w zakresie chorób występujących u osób starszych, w tym zakresie złożonych problemów medycznych, tzw. wielochorobowości
  1. działalność naukowo-badawczą dotyczącą profilaktyki chorób wieku podeszłego
  1. działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną w zakresie chorób wieku podeszłego
  1. opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności Kliniki
  1. upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Prace badawcze w ramach grantów UE i ministerialnych:

1.Healthy Ageing Research Centre (HARC) – rozwój badań naukowych koncentrujących się głównie na obszarach związanych z aktywnym i zdrowym starzeniem. Misją HARC jest wspieranie rozwoju działalności naukowej Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2.Projekt we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP) Występowanie wskaźników stresu oksydacyjnego i wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a sprawność funkcjonalna osób starszych w kontekście obciążenia pracą.

3.Projekt SUNFRAIL Reference Sites Network for Prevention and Care of Frailty and Chronic Conditions in community dwelling persons of EU Countries (HP3) – Sieć ośrodków referencyjnych prewencji i opieki w zespole słabości i chorobach przewlekłych u osób starszych zamieszkałych w środowisku domowym w Unii Europejskiej.

4.Projekt SCOPE Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe (Horizon 2020)

Osiągnięcia naukowe w latach 2012 – 2017:

Publikacje naukowe o charakterze prac poglądowych, oryginalnych i kazuistycznych na łamach czasopism medycznych z dodatnim wskaźnikiem Impact Factor:

Kostka J, Borowiak E, Kostka T: Nutritional status and quality of life in different populations of older people in

Poland. Eur J Clin Nutr. 2014 Nov;68(11):1210-1215. doi: 10.1038/ejcn.2014.172.

Guligowska AR, Pigłowska M, Śmigielski J, Kostka T: Inappropriate structure of nutrient consumption deteriorates further with coexistent cardiometabolic diseases in elderly people from Poland. Pol Arch Med Wewn 2015 Aug 12;125(7-8):521-31.

Wysokiński A, Sobów T, Kłoszewska I, Kostka T: Mechanisms of the anorexia of aging – a review. Age (Dordr). 2015

Aug;37(4):9821. doi: 10.1007/s11357-015-9821-x.

Joanna Kostka, Tomasz Kostka, Ewa Borowiak. Physical activity in older adults in relation to place of residence and coexistent chronic diseases. J Phys Act Health 2017; 14: 20-28.

B.K. Sołtysik, Ł. Kroc. M. Pigłowska. A. Guligowska. J. Śmigielski, T. Kostka. Evaluation of work and life conditions and the quality of life in 60-65 year-old white collar employees, physical workers and unemployed controls. J Occup

Environ Med. 2017 May;59(5):461-466. doi: 10.1097/JOM.0000000000001029.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP