Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Strona główna » Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu zajmuje się naukowo badaniami nad patogenezą stwardnienia rozsianego (SM) oraz udarów mózgu. Publikacje zespołu dotyczą udziału chemokin w rozwoju autoimmunizacyjnej demielinizacji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), mechanizmów migracji limfocytów Th17 do OUN we wczesnej fazie procesu zapalnego oraz mikroRNA jako biomarkerów aktywności SM. Badania te są prowadzone in vitro, na zwierzęcych modelach doświadczalnych oraz na próbkach od pacjentów.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński

Słowa kluczowe

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP