Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

Strona główna » Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ, AUDIOLOGII I FONIATRII

Główny obszar poszuki­wań naukowych to bada­nia oce­ny związku pomiędzy polimor­fiz­ma­mi genów naprawy DNA XRCC3 C722T i RAD51 G135C a ryzykiem wys­tępowa­nia nowot­worów głowy i szyi oraz bada­nia bro­daw­cza­ków odwró­conych jako wyjątkową grupę lokalnie agresy­wnych, łagod­nych nowot­worów w obrę­bie jamy nosowej oraz zatok przynosowych.

Kierownik jednostki

dr hab. n.med. pro­fe­sor uczel­ni Jarosław Miłońs­ki

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP