KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ, AUDIOLOGII I FONIATRII

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ, AUDIOLOGII I FONIATRII

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ, AUDIOLOGII I FONIATRII

Główny obszar poszukiwań naukowych to badania oceny związku pomiędzy polimorfizmami genów naprawy DNA XRCC3 C722T i RAD51 G135C a ryzykiem występowania nowotworów głowy i szyi oraz badania brodawczaków odwróconych jako wyjątkową grupę lokalnie agresywnych, łagodnych nowotworów w obrębie jamy nosowej oraz zatok przynosowych.

Kierownik jednostki

prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski

Słowa kluczowe

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!