KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

Strona główna » KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

Niedobory odporności, PID, SCID, Zespół limfoproliferacyjny, ALPS, Neutropenia, SCN, HLH, FHL, Sekwencjonowanie Następnej Generacji , NGS, macierze SNP, ALL, epigenetyka, histony, chromatyna, minimalna choroba resztkowa, MRD, stwardnienie guzowate, microRNA, metabolom, Genetyczne podłoże powikłań leczenia hemofilii oraz chorób towarzyszących, , inhibitor czynnika VIII, farmakokinetyka czynnika VIII.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Słowa kluczowe

Cukrzyce monogenowe, zespol Wolframa, niedobór odporności z cukrzycą, nowoczesne technologie

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP